Skip to Content

Uvjeti korištenja

Uvod

Ovu internetsku stranicu za vas uređuje Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska. Podaci o društvu Henkel Croatia d.o.o. (dalje u tekstu „Henkel“), tvrtkama povezanima s Henkelom i trećima dostupne na internetskoj stranici prikupljene su s dužnom pažnjom. Međutim, ne možemo jamčiti cjelovitost i ispravnost informacija. Henkel ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške u sadržaju na ovoj internetskoj stranici. Prognoze su dane na stranici prema našim saznanjima i uvjerenjima. Međutim, rezultati koje je Henkel ostvario mogu se uvelike razlikovati od ovih prognoza jer ovise o cijelom nizu čimbenika konkurentske i makroekonomske prirode koji u nekim slučajevima nisu pod kontrolom Henkela. Ne dovodeći u pitanje pravne obveze na ispravljanje prognoza, Henkel nema namjeru kontinuirano ažurirati prognoze sadržane na ovoj internetskoj stranici.

Pristupom na stranicu bez ograničenja i pogovora prihvaćate ove Opće uvjete korištenja internetske stranice koje možete ispisati ili pregledavati u pdf. formatu.

OVA INTERNETSKA STRANICA I SADRŽANE INFORMACIJE NISU NAMIJENJENI NI ODOBRENI ZA KORIŠTENJE U SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ILI OD STRANE GRAĐANA ILI STANOVNIKA SAD-A. ONI TREBAJU PRONAĆI LOKALNU INTERNETSKU STRANICU ILI STRANICE PODRUŽNICE HENKELA U SAD-U.

THIS WEBSITE AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS NOT INTENDED OR APPROVED FOR USE INSIDE THE UNITED STATES OF AMERICA OR U.S. CITIZENS OR RESIDENTS. SAID PERSONS ARE KINDLY ASKED TO CONTACT THEIR LOCAL HENKEL WEBSITE OR WEBSITES OF US-AFFILIATED COMPANIES OF HENKEL.

Opći uvjeti korištenja internetske stranice

1. Autorsko pravo

Naše su internetske stranice zaštićene autorskim pravom. Zaštitu autorskog prava posebice imaju sve kopije, prerade, prijevodi, pohranjivanje i obrada drugim sredstvima, uključujući pohranjivanje ili obradu elektroničkim sredstvima. Za uporabu dijela ili cijele internetske stranice potrebno je prvobitno pribaviti pisanu suglasnost tvrtke Henkel AG & Co. KGaA. I sadržaj i struktura internetske stranice zaštićene su autorskim pravom. Za svako umnažanje informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili dijelova teksta ili slika (isključujući Henkelove fotografije za tisak) potrebna je prethodna pisana suglasnost Henkela. Ilustracije su zaštićene autorskim pravom. Prava distribucije i umnažanja ima Henkel. Prava također važe u cijelosti kada se slike automatski ili ručno dodaju u arhivu.

Henkelove fotografije za tisak mogu se koristiti samo u uredničke svrhe. Henkelove fotografije za tisak koje se umnažaju i/ili elektronički mijenjaju u uredničke svrhe moraju nositi sljedeću oznaku autorskog prava „© [godina] Henkel AG & Co. KGaA. Sva prava pridržana“. Ponovni ispis je besplatan, ali zahtijevamo presliku za svoju evidenciju.

© 2024. Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Sva prava pridržana.

2. Zaštitni znakovi

Henkelov ovalni logotip, Henkelov ovalni logotip "A Brand like a Friend" i svi nazivi proizvoda i/ili dizajn proizvoda na ovim stranicama registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Henkel AG & Co. KGaA, njezinih podružnica, predstavništva, davatelja licence ili partnera u zajedničkom pothvatu. Neovlaštena uporaba ili zloporaba ovih zaštitnih znakova izričito je zabranjena i predstavlja kršenje zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskom pravu, druga prava intelektualnog vlasništva ili propisa o nelojalnoj konkurenciji.

3. Odricanje od odgovornosti za internetske stranice trećih strana

a. Ove internetske stranice sadrže linkove (tj. "hiperveze") na druge internetske stranice koje uređuju treći i čiji sadržaj nije poznat Henkelu. Henkel samo omogućuje pristup tim stranicama, no ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu njihovog sadržaja. Naše poveznice na internetske stanice trećih namijenjene su lakšoj navigaciji za korisnika. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu naše. Izričito se ograđujemo od svakog sadržaja na internetskim stranicama trećih za koje postoje poveznice na našoj internetskoj stranici. Osobito ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenja zakonskih odredbi ili kršenja prava trećih do kojih dolazi na tim stranicama.

Uvjeti ocjenjivanja

Predajom bilo kojeg sadržaja tvrtki Henkel Croatia d.o.o., Budmanijeva 1, Zagreb, Hrvatska (u daljnjem tekstu „Henkel“), sudionik pristaje i jamči da:

 • On/ona jedini je autor i vlasnik prava intelektualnog vlasništva nad sadržajem.
 • Sva potrebna prava intelektualnog vlasništva daju se Henkelu i on/ona odriče se tih prava (ako je zakonski moguće).
 • Sav sadržaj koji on/ona objave je točan.
 • On/ona ima najmanje 18 godina.

On/ona nadalje pristaje da on/ona neće predati sadržaj:

 • Za koji on/ona zna da je lažan, netočan ili varljiv.
 • Koji krši autorska prava, patent, zaštitni znak ili trgovinsku tajnu treće osobe ili druga prava vlasništva ili prava javnosti ili privatnosti.
 • Koji narušava bilo koji zakon, statut, propis ili odredbu (uključujući, ali ne ograničeno na, zaštitu potrošača, nepošteno tržišno natjecanje, anti-diskriminaciju ili lažno oglašavanje).
 • Koji je, ili se može smatrati da jest, klevetnički, optuživački, pun mržnje, rasno ili vjerski pristran ili uvredljiv, koji se može smatrati nezakonitom prijetnjom ili nezakonitim maltretiranjem prema bilo kojoj osobi, partnerstvu ili korporaciji.
 • Za koji je on/ona dobio kompenzaciju ili naknadu.
 • Koji uključuje bilo kakvu informaciju koja se odnosi na druge web-stranice, adrese, adrese e-pošte, kontaktne podatke ili telefonske brojeve.
 • Koji sadrži bilo koje računalne viruse, crve ili druge potencijalno štetne računalne programe ili datoteke.

Predajom sadržaja i pristankom na ove uvjete ocjenjivanja, sudionik besplatno predaje Henkelu ne-ekskluzivna prava, neograničena u području i vremenski, za uporabu sadržaja koji je sudionik predao na internetu na web-stranicama, kanalima društvenih mreža i objavama Henkela. Dodijeljena prava uključuju, među ostalim, pravo na korištenje sadržaja za svako oglašavanje kozmetičkih proizvoda Henkela i, osobito, za dostupnost istih trećim stranama u tu svrhu, posebno trgovcima i online trgovinama. Sadržaj se također može uređivati, primjerice skratiti, u sve svrhe, dok god sadržaj nije iskrivljen. Henkel i treće strane nisu obvezne imenovati autore spomenutih sadržaja. Henkel također može prenijeti ili licencirati ta prava sadržaja svojim povezanim društvima.

Predajom sadržaja, sudionik također potvrđuje da on/ona posjeduje prava tog sadržaja u potpunosti i, osobito, da on/ona mora predati taj sadržaj kao dio ispitivanja proizvoda i dodjeljuje Henkelu više navedena prava.

Ako treća strana podnese zahtjev za potraživanjem od Henkela zbog postavljenog sadržaja i/ili uporabe sadržaja (osobito zbog kršenja prava privatnosti, autorskih prava, prava zaštitnog znaka ili srodnih prava), sudionik prihvaća kompenzirati Henkelu sve štete koje je Henkel zbog toga pretrpio.

Sudionik također prihvaća da se njegov/njezin određeni nadimak i mjesto stanovanja mogu izdati zajedno s poslanim sadržajem. Kad sudionik postavi/preda sadržaj, on se može izdati nakon nekog vremenskog razdoblja od davanja ocjene. Henkel zadržava pravo da ne izda i obriše već izdani sadržaj koji nije u skladu s ovim Uvjetima ocjenjivanja ili Načelima moderiranja.

Mjerodavno pravo; klauzula o raskidivosti; izuzimanje prava na žalbu; pravo izmjene

Ove Uvjete ocjenjivanja i cijeli pravni odnos između sudionika i Henkela vodit će se isključivo prema zakonima Hrvatske. Postanu li pojedine odredbe Uvjeta ocjenjivanja nevažeće, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Svake nedovršene ili nevažeće odredbe bit će dopunjene ili zamijenjene drugom prikladnom odredbom koja je što bliže ekonomskim uvjetima značenju i svrsi nevažeće ili nepotpune odredbe.