Žena gleda u stranu dok drži strgane škare u rukama