one dam image
Pure Color | Trajna boja za kosu u gelu

Tamna čokolada

 • one dam image
 • one dam image
 • one dam image
 • one dam image
 • one dam image
 • one dam image
 • one dam image
 • one dam image
 • one dam image
 • one dam image
 • one dam image
 • one dam image
 • one dam image
 • one dam image
 • Rezultati bojenja

  • srednje smeđa
   one dam image
   one dam image
  • tamnosmeđa
   one dam image
   one dam image
  • crno-smeđa
   one dam image
   one dam image
 • Rezultati bojenja

  • tamnosmeđa
   one dam image
   one dam image
  • crno-smeđa
   one dam image
   one dam image
  • crna
   one dam image
   one dam image
 • Rezultati bojenja

  • svjetlosmeđa
   one dam image
   one dam image
  • srednje smeđa
   one dam image
   one dam image
  • tamnosmeđa
   one dam image
   one dam image
 • Rezultati bojenja

  • svjetlosmeđa
   one dam image
   one dam image
  • srednje smeđa
   one dam image
   one dam image
  • tamnosmeđa
   one dam image
   one dam image
 • Rezultati bojenja

  • tamnoplava
   one dam image
   one dam image
  • svjetlosmeđa
   one dam image
   one dam image
  • srednje smeđa
   one dam image
   one dam image
 • Rezultati bojenja

  • tamnoplava
   one dam image
   one dam image
  • svjetlosmeđa
   one dam image
   one dam image
  • srednje smeđa
   one dam image
   one dam image
 • Rezultati bojenja

  • tamnosmeđa
   one dam image
   one dam image
  • crno-smeđa
   one dam image
   one dam image
  • crna
   one dam image
   one dam image
 • Rezultati bojenja

  • tamnoplava
   one dam image
   one dam image
  • svjetlosmeđa
   one dam image
   one dam image
  • srednje smeđa
   one dam image
   one dam image
 • Rezultati bojenja

  • srednje plava
   one dam image
   one dam image
  • tamnoplava
   one dam image
   one dam image
  • svjetlosmeđa
   one dam image
   one dam image
 • Rezultati bojenja

  • srednje plava
   one dam image
   one dam image
  • tamnoplava
   one dam image
   one dam image
  • svjetlosmeđa
   one dam image
   one dam image
 • Rezultati bojenja

  • svjetloplava
   one dam image
   one dam image
  • srednje plava
   one dam image
   one dam image
  • tamnoplava
   one dam image
   one dam image
 • Rezultati bojenja

  • svjetloplava
   one dam image
   one dam image
  • srednje plava
   one dam image
   one dam image
  • tamnoplava
   one dam image
   one dam image
 • Rezultati bojenja

  • svjetloplava
   one dam image
   one dam image
  • srednje plava
   one dam image
   one dam image
  • tamnoplava
   one dam image
   one dam image
 • Rezultati bojenja

  • svjetloplava
   one dam image
   one dam image
  • srednje plava
   one dam image
   one dam image
  • tamnoplava
   one dam image
   one dam image

Kako se koristi – #PureColor boja za kosu u gelu